Şirket Danışman ya da Avukatları, şirketlere ilişkin iş ve işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesini ve Hukuksal işlerin takibi gerçekleştirir.

Ticari Şirketin Hukuk Danışmanı & Avukatının Önemi oldukça büyüktür. Avukat, Sermaye sahipleri ve şirketin muhatapları ile ilgili ticari iş ve işlemleri yürütürken ticaret hukukundaki bilgi ve donanımı müvekkili gerek temsilde gerekse kazandırma da önem arz eder. Şirket avukatı, şirket sahipleri ve yöneticiler için hukuksal süreçleri yönetir, prosedürleri yerine getirir ve hukuki temsili sağlar.

TOKGÖNÜL Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketleri olan Anonim, Limited ve ayrıca gerçek şirketlere Avukatlık, hukuksal destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ticaret hukuku, oldukça titiz bir çalışma, mesleki bilgi gerektiren bir alan olup, teknik bilgi ve donanımı yüksek bir avukatla çalışması şirket hak ve menfaatleri açısından önem arz eder. Gerek mevcut ihtilafların çözümlenmesi, gerekse ilerde yaşanacak ihtilafları asgariye indirmek adına tedbir amaçlı, taraflarla karşılıklı taahhüt ve edimleri detaylı olarak içeren sözleşmelerin hazırlanması oldukça önemlidir.

Tokgönül Hukuk Bürosu, orta ve büyük ölçekli birçok ticari şirketin hukuk danışmanlığını yapmaktadır. Şirketler hukukunun her alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterli ve etkin bir avukat ve danışman kadrosuna sahiptir.

Türkiye’nin gelişen ticari hayatı, Ekonomik yapısı ve iş dünyasının gelişimi ile şirketlerin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Türk Ticaret Kanununda da şirketlere yönelik oldukça geniş kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.

Kanunda birtakım maddelerde ticari hayatın hızlanması amacıyla kişi veya şirketler, birtakım hukuki prosedürlerden muaf kılınmış, birtakım konularda da hızlı çözüm yolları tesis edilmiştir.


TOKGÖNÜL Hukuk bürosunda gerçekleştirilen hizmetlerden bazıları,
  •  Şirketin kuruluş aşamasından, tasfiye edilmesine dek tüm hukuksal süreçlerde hukuki destek sağlanması, ana sözleşme hazırlanması, şirket hisselerinin devri işlemleri,

 

  •  Şirket içerisinde çalışan personelin iş sözleşmelerinin hazırlanması ve iş sözleşmelerini sona erdirirken gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi,

 

  •  Sözleşmeden dönme, sözleşmenin feshi işlemleri

 

  •  Sermaye arttırma-azaltma iş ve işlemleri,

 

  •  Şirket içerisinde tüm sözleşmelerin düzenlenmesi yada kontrolü, risk analizleri,

 

  •  Şirket birleşme-devralma konularında hukuki sürecin yönetimi,

 

  •  Yönetim Kurulu kararlarını hazırlamak, bulunmak,

 

  •  Genel Kurul toplantılarının usule uygun yapılmasının sağlanması,

 

  •  Şirketin ihtiyaç duyduğu hukuki bilgiler ve yönlendirilmesi,

 

  •  Şirketin davalarının takibi, toplantılarda temsil,

 

  •  Şirketin vergiyle alakalı sorunlarının gidermesi ve hukuki denetimi,

 

  •  Alacakların tahsili yada mahkeme ilamının icrası süreçlerinin takibi,

 

 •  Şirketin nevi-tür değişim işlemlerini yürütülmesi,..vb
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Arayın