ANONİM ŞİRKET

 

Anonim şirket, pay sahiplerinin yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sorumlu olduğu, sermayesi belirli ve paylara  bölünmüş, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

 

Anonim şirketler kanunda yasaklanmamış her türlü ticari ve iktisadi faaliyetlerin gerçekleşmesi maksadıyla kurulabilir. Şirket Ana sözleşmesinde şirket konusunun açık olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Anonim şirketlerde, tüzel kişinin tacir olmasının bir sonucu olarak, bir ticaret unvanı ile kurulması ve ticaret sicilinde tescili gerekmektedir.
Anonim şirket sermaye şirketi olduğundan, ticaret unvanı iş konusu ile ilgili olmalıdır. “Anonim şirket” ibaresinin açık veya kısaltılmış “AŞ” şeklinde yazılmalıdır. Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir. Verginin muhatabı şirkettir. Hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı sadece anonim şirketlere verilmiştir.Anonim şirket kurulması,  bir veya daha fazla kurucu olması ile mümkündür.

 

Anonim şirket diğer şirket türlerine göre avantajlı mıdır?

 

Anonim Şirket, büyük ve orta ölçekli sermayesi olan yatırımcıların tercih ettiği nispeten daha büyük iktisadi hedefleri olan şirket türüdür.

limited şirket ile Emin’im şirket arasında yoğun benzerlik olsa da, şahıs şirketleri ile mukayese edildiğinde efektif çalışma mekanizması, iyi bir yönetim modeli ve stabil işleyişi olması dolayısı ile tercih edilmektedir. Sermaye payının devrinde kolay sağlaması, tahvil çıkartabilme, halka arz ve sınırsız azami ortak sayısı açısından limited şirketlere oranla daha avantajlıdır.

 

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

 

Şirket Kuruluşlarında Mersis Uygulaması bulunmaktadır. Kuruluş işlemleri öncelikle çevrimiçi ortamda başlatılmaktadır. Şirket ana sözleşmesi çevrimiçi ortamda oluşturulmaktadır. Sistemden alınan 16 haneli Mersis Numarası ile notere gidilmektedir. Entegre sistem sayesinde şirket ana sözleşmesinin noter onaylı örnekleri alınabilmektedir. Akabinde İstanbul Ticaret Odası’nın Tescil ve Kuruluş işlemlerine ilişkin belgeleri düzenlenmektedir. Bu belgelerin İTO bölge temsilciliğine sunulmasıyla kuruluş başvurusu tamamlanmaktadır.

 

Ticaret Sicil Müdürlüğüne şirketin tescilinin akabinde, şirket imza yetkilileri noterde imza sirküleri düzenlemelidir.

 

Ortaklar tarafından şirketin kurulabilmesi için en az 50.000 -TL ( Elli Bin Türk Lirası) değerinde başlangıç sermayesi taahhüt edilmelidir.

Kayıtlı sermaye sistemini tercih eden Anonim Şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 -TL’nin ( Yüz Bin Türk Lirası) altında olamamaktadır.

 

Taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az ¼’ü tescilden evvel ödenmesi gerekmektedir. Kalan miktarın şirket tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Esas sermaye paylarının itibari değerleri farklı olarak belirlenebilmektedir. Esas sermaye paylarının değerleri en az 1 (bir) kuruş olarak belirlenebilmektedir.

 

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde sicile ilişkin işlemlerin tamamlanması akabinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Ticaret Sicil Müdürlüğü ilgili vergi dairesine şirket kuruluşu hakkında re’sen bildirimde bulunmaktadır. Kuruluş bilgisi, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından şirketin tescilinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde duyurur. Ticaret Sicil Müdürlüğünün yerel vergi dairesini bilgilendirmesi akabinde yerel vergi dairesinden bir vergi levhası alınması gerekmektedir.

 

Anonim şirketlerde hisse devri ne şekilde yapılmaktadır?

 

Anonim şirketlerde hisse devri oldukça kolay mümkündür ve el değiştirmesi menkul kıymet olarak mümkündür.

Anonim Şirket Ve Limited Şirket benzerlik ve farkları nelerdir?

 

Anonim Şirketler Limited Şirketler gibi tek ortak ile kurulabilmekte olup limited şirketlerde azami ortak sayısı 50 (elli), anonim şirketlerde ise sınırsızdır.

 

Anonim Şirketlerde asgari kuruluş sermayesi 50.000 -TL, Limited Şirketlerin asgari kuruluş sermayesi 10.000 -TL’dir.

 

Anonim Şirkette devirler hisse devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Noter huzurunda devir ve hisse senedi devrinin ticaret siciline tescili de zorunlu değildir. Limited Şirkette hisse devri için hisse devrine ilişkin yazılı sözleşmenin hazırlanması, noterce onaylanması, hisse devrinin şirket genel kurulunca onaylanması ardından hisse devrinin ticaret siciline tescili ve son olarak hisse devrinin şirket pay defterine kaydı gerekmektedir.

 

Anonim şirketlerde şirket pay senedinin 2 yıl geçmesi akabinde satılması durumunda elde edilen kazanç vergiye tabi değildir. Limited Şirketlerde hisse satışından kaynaklı gelir vergisi doğmaktadır.

 

Anonim şirketlerde halka arz edilebilme imkanı bulunmakta, limited şirketlerde ise halka arz durumu olamamaktadır.

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Arayın