Eyüp Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anasayfa » Eyüp Çekişmeli Boşanma Avukatı

EYÜP ÇEKİŞMELİ BOŞANMA AVUKATI

Eyüp Çekişmeli Boşanma Davası – Eyüp Çekişmeli Boşanma Avukatı- Eyüp çekişmeli boşanma avukatı- Çekişmeli boşanma davası avukatı

Boşanma Davaları Anlaşmalı ve çekişmeli olarak gerçekleşebilmektedir. Çekişmeli Boşanma Davaları, günümüzde çok sık rastladığımız psikolojik olarak zor karar verilen ve uzun soluklu bir dava çeşidi olup, eşlerden biri ya da her ikisinin evliliği  sürdürecek ruh ve beden isteğinin kalmadığı, şayet müşterek çocuk varsa  velayet, ya da boşanmanın mali sonuçları olan nafaka, tazminat..vb gibi hususlarda anlaşamadıkları boşanma türüdür. Kimi zaman taraflardan biri boşanmak isteyip, diğeri istemiyor olabilir ya da  müşterek çocuğun velayeti, maddi ya da manevi tazminat, iştirak ya da yoksulluk nafakası.. gibi konularda anlaşma sağlanamıyorsa dava bir tarafça çekişmeli olarak açılır. Mahkeme Hakimi, açılan davada, Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusurun kimde olduğu, boşanma sebebi olup olmadığı, çocuğun üstün yararı ilkesi gereği hangi tarafta kalacağı konularında gerekli araştırmayı yapar, belge ve delilleri değerlendirir ve bir karar verir.

Çekişmeli boşanma davası, tarafların son 6 ay ikamet ettiği yer Aile Mahkemesine açılır. Dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir, karşı tarafta cevaplarını sunar ya da karşı taraf karşı dava açar. Delillerin sunulması, ön inceleme duruşmasına kadar mümkündür. Aynı zamanda hakim ön inceleme duruşmasında eksik delillerin tamamlanması talebi olması halinde, taraflara kesin süre vererek delillerin tamamlanmasını isteyecektir. Ön inceleme aşamasından sonraki süreçte tanıklar dinlenir, gerekirse dosya bilirkişiye gider ve dava yaklaşık 1 sene içerisinde sonuçlanır. Bu süreç çekişme konularına, karşı tarafın iddia, itiraz ve beyanlarına göre daha uzun sürebilir. Dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların ve davanın haklı nedenlerle açıldığının ispatı gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davaları, Eyüp Çekişmeli boşanma avukatı tarafından hazırlanan dilekçe içeriği ile kazanılır ya da kaybedilir.  Delillerin ve beyanların süresinde dosyaya sunulması önemlidir. Tüm davalarda olduğu gibi, çekişmeli boşanma davalarında süreler esaslı öneme sahip olup; davaya cevap, itiraz dilekçelerinin ve delillerin kanuni sürelerde dosyaya sunulması önemlidir.  Dava dilekçesinde dayanılan iddialar ispat edilemez ise, hakim davayı reddeder. Dava reddedilirse, aynı nedenlerle 3 yıl çekişmeli boşanma davası açılamayacaktır. Davanın usulüne uygun hazırlanmış dava dilekçesi ve delillerle açılması alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. Davayı açan ya da kendisine dava açılan olması fark etmez. Mutlaka alanında uzman bir çekişmeli boşanma davası avukatı ile çalışılmalıdır.

Boşanma davalarında sorun yaşanan konulardan en önemlisi, müşterek çocuğun velayetinin hangi tarafta olacağıdır.  Burada önem taşıyan konu, müşterek çocuğun üstün  menfaatlerini en iyi hangi tarafın sağlayacağıdır. Belirli bir yaş aralığında müşterek çocuğun öz bakımı, anne sevgi ve ilgisine ihtiyacı nazara alınarak velayet anneye verilmektedir. Elbette istisnai hal ve durumlar da mevcut olabilmektedir. Belirli yaşlardan sonra ise Hakim velayet hususunu değerlendirirken,  tarafların yaşam standartlarını değerlendirir ve hangi tarafın müşterek çocuğa daha iyi bir gelecek sunacağı hususlarını değerlendirerek karar verir.  Hakim, Velayet hususunu taktir ederken çocuğa sorular sorabilir, pedagog ile görüşme sağlanarak rapor talebinde bulunabilir.

Dava sürerken tedbiren ya da sonunda taraflardan birinin diğer tarafa düzenli nafaka ödemesine hükmedilebilir. Dava devam ederken hükmedilen nafaka tedbir nafakasıdır. Yoksulluk ve iştirak nafakaları boşanma kararı ile hükmedilir. Dava devam ederken,   maddi zorluk içine düşen eş için tedbir nafakasına hükmedilir. Davanın sonuçlanmasıyla şayet kusuru yoksa ya da daha az kusurlu ise yoksulluk nafakasına dönüşür. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusursuz ya da daha az kusurlu olmak gerekmektedir. Müşterek çocuğun velayetini alan taraf, diğer taraftan iştirak nafakası talep edebilir.

Maddi tazminat talebinin karara bağlanması için, boşanmaya sebebiyet veren tarafın diğer taraftan kusurlu olması gerekmektedir.  Kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın boşanma sonucu maddi kaybının olması gerekir.  Boşanmaya neden olan olaylarda karşı tarafın boşanmaya sebep kusurlu hareketleri neticesinde kişilik hakları zedelenen taraf, manevi zararının da giderilmesini talep edebilir. Hukukumuzda, kadın olan tarafa takılan ziynet eşyaları bağış niteliğinde ve kişisel mal niteliğindedir.  Takılan takıların, düğün gideri, müşterek bazı ihtiyaçlar..vb için kullanılması durumunda takıların kadın tarafça bağışladığının ispatı gerekir. Bu durum ispat edilemezse takıların iadesi ya da güncel bedelinin iadesi gerekir

Boşanma davasında boşanma kararı verilmesi için boşanmaya sebep olan olaylarda haklı hukuki nedenlerin varlığı ile bunun ispatı gerekmektedir. Aksi durumda Mahkeme Hakimi davayı reddeder. Dava reddedilirse, aynı sebeplerle üç yıl çekişmeli boşanma davası açılamaz. Fakat bu süreçte taraflar anlaşabilirler ise, protokol hazırlayarak anlaşmalı olarak boşanabilirler.

Davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğu ve davadaki çekişme konularının fazlalığı davaların süresi açısından önemlidir. Çekişmeli boşanma davaları uzun soluklu bir süreç olup boşanma davaları alanında uzman bir çekişmeli boşanma Avukatıçekişmeli boşanma davası avukatı ile birlikte davanın yasal temeli atılmalı ve yol alınmalıdır. Aksi halde hak ve menfaat kaybı yaşanması kuvvetle muhtemeldir.  Velayet, tazminat ve nafaka, mal paylaşımı konularında hak kaybı yaşamamak için zamanında bir çekişmeli boşanma Avukatı na başvurarak detaylı danışmanlık veya Avukatlık hizmeti almalısınız. Alanında uzman bir Çekişmeli Boşanma Avukatı arıyorsanız sizi görüşmek üzere ofisimize bekliyoruz.

Her Avukat her davaya bakmakla yetkili midir?

 Avukatlık ruhsatı bulunan her Avukat her davayı alabilme yetkisine sahiptir fakat doktorlar gibi Avukatların da uzman olduğu bazı branşları bulunmaktadır. Alanında yüksek tahsil yapan, tez yazan, ya da bu alanda yıllarını vermiş tecrübeli bir Çekişmeli Boşanma Avukatı ile çalışmak menfaatleriniz açısından oldukça faydalı olacaktır. Boşanma Davalarda üstün menfaatlerin gözetilerek, doğru zamanda hareket etmek esastırBoşanma davası alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatı tarafından takip edilmelidir. Boşanma sonucu ve velayet, mal paylaşımı, nafaka,tazminat..vb konularda tarafların menfaatlerinin korunması için alanında profesyonel bir çekişmeli boşanma avukatı ile çalışmanızı önermekteyiz.

Çekişmeli Boşanma davamı kendim açabilir ve davayı kendim yürütebilir miyim?

Hakkınızda açılan ya da sizin açtığınız çekişmeli boşanma davanızı Asil olarak takip edebilirsiniz. Ancak bu durum, bu uzun vaadede menfaat  kayıplarına sebep olabilir.  Boşanma Davasının baştan itibaren ciddiye alınmaması menfaat kayıplarına sebep olmaktadır.  İnternette mevcut maktu dilekçeler ile dava açmak ve yürütmek, ne yazık ki uzun vadede size kazandırmayacaktır. Unutulmamalıdır ki; Davalar dilekçe ve hukuksal içerirği ile kazanılır ya da kaybedilir. Dava dilekçesi ve devamındaki süreçlerin tam ve doğru yerine getirilmesi önem arz eder. Dava dilekçesinde beyan ve taleplerin dilekçeye doğru şekilde yazılması, delillerin ve hatta delillerin getirtileceği mercilerin gereği gibi belirtilmesi şarttır. Yasada mevcut kesin kuralların yokluğu, süresinde yapılmayan  işlemler, yatırılmayan harçlar.. gibi durumlar telafisi zor zararlara sebep olabilmektedir. Davanızı açmadan evvel profosyonel bir Çekişmeli Boşanma Avukatı ile görüşmeniz ve çalışmanız gerekir. İyi bir Avukat ile çalışmanız size kaybettirmez, mutlaka kazandırır. Psikolojik anlamda oldukça yıpratıcı bu süreçte, boşanma davanızın istediğiniz sonuçlarla bitmesi ve sonrasında sorun yaşanmaması için uzman bir çekişmeli boşanma Avukatı ile çalışmak önemlidir. Eyüp’de bulunan hukuk büromuzda, Aile Hukuku Avukatı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı olarak hizmet vermekteyiz ve siz müvekkillerimize iyi ve kaliteli hukuk hizmeti sağlamak için bekliyoruz.

Çekişmeli Boşanma Avukatı hangi alanlarda size yardımcı olabilir?

Boşanma davalarında, Çekişmeli Boşanma Avukatı davayı açarak, dava sürecinin takibi, davanızla ilgili hak ve menfaatlerin en üst düzeyde sağlanması ile alakalı çalışacaktır. Aile Hukukundan doğan davalar ile alakalı mutlaka bir Boşanma Avukatı ile çalışılmalıdır. Eyüp çekişmeli Boşanma Avukatı arıyorsanız sizi görüşmek üzere ofisimize bekliyoruz.

Hızlı ve sorunsuz olarak boşanmak için ne yapmalıyım?

Mutlaka alanında uzman bir çekişmeli boşanma Avukatı ile çalışılmalıdır. Seri, sorunsuz ve hızlı, sonuç odaklı çalışma davaları yönetirken önem arz eder. Aksi taktirde yanlış strateji ve zaman ile beraber hak kaybı yaşanması olasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Detaylı Bilgi İçin Arayın