Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırmasız El Atma

Mülkiyet hakkına yönelik olarak; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar uygulaması vs şekillerde ortaya çıkan devlet müdahaleleri söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, Vatandaşların; taşınmazları ile alakalı menfaat kaybı yaşamamaları adına birtakım hukuksal hakları mevcut olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Türk Medeni Kanunu
ve diğer yasal mevzuatlarda, mülkiyet hakkı
hususunda, özel mülkiyet
esası benimsenmiş olsa da; Bazı hallerde, devlet, vatandaşların mülkiyet hakkına müdahalede bulunmaktadır. Bunlar “
kamulaştırma”, “kamulaştırmasız el atma” ve “imar uygulamaları”
… şeklinde olabilmektedir.
 
Kamulaştırmasız el atma, devlete ait kurum ve kuruluşların idari bir karar olmadan, özel mülkiyete konu olan taşınmaz malları fiili olarak kullanmalarıdır.
Devlet tarafından el atılan taşınmaz üzerinde bir yapı..vb bulunmakta ise, yapı maliki kamulaştırmasız el koyma işlemini yapan devlet kurumuna karşı arsa ve bina bedelinin kendisine ödenmesi için bedel tazmini davası açabilmektedir.
Bedel tazmini davası açılabilmesi ve bu yolla taşınmaz bedelinin ilgili kuruluştan tahsil edilebilmesi için bazı şartarın varlığı gerekmektedir. Bunlar; taşınmazın tapuya kayıtlı olması ve bedel tazmini davasının tapu sahibi tarafından açılması gereğidir.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Arayın