İş Sözleşmesi Fesih Yasağı

25.04.2020
208
İş Sözleşmesi Fesih Yasağı

İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI

Covid-19 salgınının ekonomik hayat ve iş hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla çıkartılan ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Yeni Torba Yasa”) ile iş hukuku alanında gerçekleşen son değişiklikler doğrultusunda; İşveren tarafından yapılacak fesihlere ilişkin sınırlama ve ücretsiz izin uygulaması Yeni Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) eklenen geçici madde ile işverenlerin, İş Kanunu kapsamında olup olmadıklarına bakılmaksızın her türlü iş ve hizmet sözleşmesini 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle üç ay boyunca feshetmesi yasaklanmıştır. Söz konusu bu yasağın istisnasını ise, iş sözleşmesinin işverence İş Kanunu madde 25/II ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle sona erdirilmesi hali oluşturmaktadır. Fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı tarafından altı aya kadar uzatılabilecektir. Bu hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, her bir çalışan bakımından fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında bir idari para cezası verilecektir.Ayrıca Torba Yasa ile, yukarıda belirttiğimiz fesih yasağı süresince, işverenlere çalışanlarını kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkartabilme hakkı verilmiştir. Bu kapsamda, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay boyunca çalışanların işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılması halinde çalışan onayı aranmayacaktır. Ayrıca ücretsiz izne çıkartılmış olmak çalışanlara tek başına iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak (yani kıdem tazminatı talep etmek suretiyle) feshetme imkânı vermeyecektir.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Arayın