İŞ HUKUKUNDA ÜCRETSİZ İZİN

25.04.2020
80
İŞ HUKUKUNDA ÜCRETSİZ İZİN

İŞ HUKUKUNDA ÜCRETSİZ İZİN

 
Genel bilgi
Ücretsiz izin, işveren ve işçinin anlaşarak belli bir süreliğine iş akdini askıya almasıdır. İş sözleşmesinin belirlenen süre kadar askıya alınması yani işçinin çalışamadığı, işverenin ise ücret ödemediği lakin iş ilişkisinin de sonlanmadığı bu durumun ancak tarafların karşılıklı rızası ile gerçekleşebilmektedir.
Gerek işverenin gerekse işçinin ücretsiz izin hususunda mutabık olması ve bunun yazılı olması gerekmektedir. Yazılı şekil şartı aranan ücretsiz izin hususu, şart sağlanmadığı ve işçinin de 6 iş günü içerisinde yazılı olarak ücretsiz izne kabul beyanı sunmadığı takdirde işçiyi bağlamayacaktır. Yazılı kabul beyanı sunmayan işçiye karşı işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izin uygulamasına gitmesi halinde işveren iş sözleşmesini feshetmiş sayılacaktır.

SON GÜNCEL DÜZENLEME İLE ÜCRETSİZ İZİN İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Ayrıca Torba Yasa ile, yukarıda belirttiğimiz fesih yasağı süresince, işverenlere çalışanlarını kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkartabilme hakkı verilmiştir. Bu kapsamda, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay boyunca çalışanların işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılması halinde çalışan onayı aranmayacaktır. Ayrıca ücretsiz izne çıkartılmış olmak çalışanlara tek başına iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak (yani kıdem tazminatı talep etmek suretiyle) feshetme imkânı vermeyecektir.

TELAFİ ÇALIŞMASI

İş Kanunu bazı durumlarda fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışmayı telafi çalışması olarak kabul eder. Şu an içinde bulunduğumuz covid-19 salgını süreci gibi zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen çalışılmaması hallerinin varlığı halinde telafi çalışması mümkündür. Bu gibi durumlarda işveren çalışılmayan süreler için dört ay içerisinde telafi çalışması yaptırabilir, bu çalışmalar fazla çalışma süresi olarak kabul edilmez. Ancak telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Ayrıca tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Arayın