Esenler Boşanma Avukatı

Anasayfa » Esenler Boşanma Avukatı

ESENLER BOŞANMA AVUKATI

Boşanma Davası ve Boşanma Süreci

Evlilik birliğinin taraflarca ya da yalnız bir taraf için devamı mümkün değilse boşanma davası açılır. Boşanma, Anlaşmalı ve çekişmeli dava olarak açılabilmektedir. Boşanma kararı aldıktan sonra Taraf işinin alanında uzman ve işin ehli bir avukattan hukuki sürece ilişkin mutlaka hukuki danışmanlık hizmeti almalıdır.

Hukukumuzda boşanma davaları iki türlü olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası olarak görülmektedir. Görevli mahkeme Aile Mahkemeleri yetkili Mahkeme eşlerin birlikte ortak son 6 ay ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Çekişmeli boşanma davalarında yetkisiz mahkemede açılma durumunda, Davanın yanlış yerde açılması davanın uzamasına sebep olur.

Boşanma davası dilekçesi ile açılmaktadır. Hazırlanan dilekçenin hukuksal temelleri içermesi davanın kabulü veya reddi açısından oldukça önem arz etmektedir. Yaşanan olayların, davayı ispat niteliğinde olan delillerin doğru belirtilmesi gerekmekte olup, bu durum hak kaybını engeller. Hal böyleyken, iyi bir boşanma Avukatına danışmak büyük önem arz eder. Dava dilekçesinde belirtilmesi gerekip belirtilmeyen eksik hususlar davayı kaybetmek ve talep edilen hak ve menfaatlerin kaybına sebep olmaktadır.

Dava yasal temele dayanmalı ve kanunda belirtilmiş boşanma sebeplerinden birini içermelidir. Dilekçelerde boşanmaya sebebiyet veren olayların açık bir şekilde izahati gerekmektedir. Taraflar dayandığı delilleri de açık ve net bir şekilde belirtmelidir. Boşanma sebepleri, özel ve genel boşanma sebepleridir. Sebepler, ‘Aldatma, hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ dır. Yasada belirtilen boşanma sebeplerinden en az biri bulunan taraf dava açabilir. Hakim dilekçeyi değerlendirir ve boşanma sebebini tespit eder. Mahkeme hakimi, tensip tutanağı isimli bir belgeyi taraflara tebliğ eder. İş bu tensip tutanağı yerine getirilmesi gereken ara kararları içerir. Ara kararların süresinde gerçekleştirilmelidir. Aksi taktirde telafisi zor hak kayıpları meydana gelmektedir.

Esenler Anlaşmalı Boşanma – Esenler Boşanma Avukatı

Kanunumuzda düzenlenmiş tarafların ortak iradesi ile karar vererek şartları ve sonuçları konusunda anlaştığı boşanma türüdür. Kanun, tarafların anlaşarak boşanabileceği hususunu düzenlemiştir. Bu boşanma, genel boşanma sebebi olan “Evlilik Birliğinin Sarsılması” başlığı altındadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında. Eşler boşanma ve sonucuna ilişkin hususlarda anlaşarak ve dayanak bir sözleşme ile açmalıdır. Eşlerin boşanmanın sonucuna yönelik tüm hususlarda anlaşması gerekmektedir. Tek bir konuda anlaşmaları halinde dava anlaşmalı olmamaktadır.

 Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma davası açabilmenin birtakım şartları mevcut olup bunlar;

Eşlerin en az 1 yıl evli kalması gerekmektedir. Taraflar Evlendikten itibaren en az bir yıl geçmeden, anlaşmalı boşanma davası açılamaz. 1 yıllık süre Hakim tarafından re’sen incelenir.

Açılan dava diğer eş tarafından kabul edilmeli yada taraflar davayı birlikte açmalıdır.

Eşler boşanma protokolü hazırlayarak mutabık kaldıkları boşanmaya dair hususları belirlemelidir.

Boşanma protokolü alanında uzman bir Avukat tarafından hazırlanmalıdır. Profesyonel destek muhtemel hak kayıplarını önleyecektir. Bu sebeple mutlaka bir profesyonelden destek alınmalıdır.

Hakim sözleşme ile dava açılmış olsa da tarafları dinleyecek ve dava ile ilgili konuların iradelerine uygun olup olmadığını tespit edecektir. Hakim tarafları dinlemeden boşanmaya karar vermez. Boşanma protokolünün mahkeme hakimi karşısında onaylanması gerekir.

Boşanma davalarında tarafların kabul ederek imza altına aldıkları protokolün içeriği yasanın belirlediği kriterlere uygun olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Süre

Anlaşmalı boşanma dava süreci, tarafların tüm hususlarda anlaşmış olmaları halinde 15 gün- 1 ay süre içinde gerçekleşebilmektedir.

Boşanma Davası maddi ve psikolojik anlamda oldukça zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu yoldan geçen kişiler ,karar almanın ve yola koyulmanın hiç de kolay olmadığını iyi bilir. Özellikle çekişmeli ve uzun süren davalarda her iki eş açısından zor bir süreç söz konusudur. İşte bu zorlu yolda, size kararlarınızda destek olacak profesyonel yol arkadaşınız Esenler boşanma avukatı sizin en üst menfaatlerinizi sağlayacak ve koruyacaktır. Size en doğru desteği sağlamak için Esenler Avukatlık ofisimize bekliyoruz.

 

 

 

Detaylı Bilgi İçin Arayın