CEZA HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKI

28.02.2020
139

CEZA HUKUKUNDA SAVUNMA HAKKI

Savunma hakkı- Savunma hakkını kullanırken esas alınan temel ilkeler

Bir ceza yargılaması sonucunda suçlunun suçu işlediğinin sabitlenmesi, cezasını alması ya da masumun masumiyetinin açıklığa kavuşması bir hukuk devletinin yargılama ve ceza hukukuna ilişkin en önemli fonksiyonu, güttügü en temel amaçtır. Ceza hukukunda gerçek suçluya ulaşabilmek, suç isnat edilen kişinin ceza alması ya da ceza almaması (Beraat) ise suç isnat edilen kişiye iyi bir savunma hakkı verilmesiyle ancak gerçekleşebilir.

Savunma hakkı insan haklarına ilişkin, aynı zamanda kamusal bir haktır.  Ulusal ve uluslararası bir düzence korunan, sav ve suçlamaya karsı atak ve işletilen hukuki işlemler bütünüdür. Suç isnat edilen kişi bu hakkı, ister kendisi isterse Avukatı- vekili aracılığı ile kullanabilir. Ceza hukukunda savunma üzerine suç isnat edilen kisinin söz konusu suçu işlemediği ya da daha az cezayı gerektirecek şekilde işlendiğinin, ya da ceza almaması gereken durumların oluştuğu konularının ileri sürülmesidir. Ceza Hukukunun amacına ulaşması suç isnat edilen kişiye, sanığa ya da bazı zamanlarda mağdur-müşteki  konumunda olan kişinin yanında bulunarak hak ve menfaatlerinin doğru bir savunma yapılmasıyla mümkün olacaktır. Suçtan zarar gören mağdur ve müşteki  kişinin de kendisi mahkeme karşısında doğru ifade edebilmesi zararını ve haklarını savunması gereken durumlar da ortaya çıkmaktadır.

Kuşkusuz suç isnat edilen kişi, yani şüpheli yada sanık, müşteki ve mağdur; Savunma ve beyan hakkını kullanırken SUÇ VE CEZA hukukuna ilişkin olmazsa olma bazı konulara hakim olmalıdır. Bunlar; suç isnat edilen kişi tarafından kendisi yapılabileceği gibi yargılama sürecinde hukuksal savunma “Avukat”- “Vekil”  yani İyi bir ceza Avukatı tarafından da yapılabilmektedir.

Savunma gerçekleştirilirken, Ceza hukukuna esas teşkil eden ilkeler, işlenen suçun unsurlarının doğru değerlendirilmesi ve bunun doğru ifade edilmesi önem arz eder.

Ceza hukuku suç ve suçu işleyeni yaptırıma bağlayan cezaya, mağdurun da bu şekilde tatmin edilmesine ilişkin bir kamu hukuku dalıdır. Suç kavramı gerek maddi gerekse manevi unsurlarıyla bir bütünlük esas teşkil etmekte ve suçun yaptırımı bir takım genel ceza hukuku ilkeleri cezayı kaldıran sebepler ve ortadan kaldıran nedenlerle sonuçlanmaktadır. Savunma gerçekleştirilirken, Ceza hukuku ilkeleri suç ve ceza ya ilişkin sonuçlarda esas teşkil etmektedir.

SAVUNMA HAKKI KULLANILIRKEN ATIF YAPILAN BAZI CEZA HUKUKU İLKELERİ

Ceza hukukunun en temel ilkelerinden bir tanesi suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Bu şu demektir, İşlenen suça ilişkin bir ceza öngörülmesi anlamına gelmektedir. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden ötürü kimse cezalandırılamaz. En önemli bir diğer ilkesi ise işlenen suç ve cezada kusurluluk ilkesidir. Yani suç kabul edilen fiil bir kimse tarafından bilerek ve istenerek işlenmiş olmalıdır ki cezası bu doğrultuda belirlensin. “şüpheden sanık yararlanır ilkesi” kusurluluk ilkesinden doğan bir ilkedir.

Cezada şahsilik ilkesi ise, işlenen ve suç sayılan fiili işleye kişinin cezalandırılması ilkesi olup, ceza hukukuna esas teşkil eder. Biz Avukatlar savunmalarımızı yaparken tüm bu temel ilkelerden faydalanmaktayız.

Suçun unsurları:

İşlenen suçun cezai müeyyide ile yaptırıma bağlanabilmesi suçun unsurları ile bağlantılıdır.

Bu suçta 1)  Kanunilik unsuru; işlenen fiilin kanunda suç teşkil etmesi manasına gelir. Bir diğer anlamı ise “tipiklik”tir.

2) Maddi unsur; suçun oluşması için işlenen, harekete geçilen bir fiilin mevcut olması gerekmektedir. Bu fiil kişinin salt kendi iradesiyle ortaya çıkmış olmalıdır.

3) Hukuka aykırılık; Hukuk düzeniyle aykırılık teşkil eden bir fiilin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki hukuka aykırılık teşkil eden bazı istisnalar cezadan istisnadır. Örneğin meşru müdafaa, cebir şiddet, tehtid altında işlenen suçlar, kanun ve amir emri ile işlenen suçlar, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası.. gibi TCK’da düzenlenmiştir.

Savunma makamı ve Ceza Hukuku Avukatı olarak, hak ve menfaatlerini doğru şekilde ifade ederek, ceza hukuku ilkelerini de gözeterek, bu doğrultuda gerek soruşturma Savcılık, gerekse Mahkeme aşamasına gelmiş kovuşturma dosyanız, ya da yargıtay sürecine yani temyiz aşamasına gelmiş dosyanız için gerek mağdur Avukatı ya da sanık Avukatı olarak savunma haklarınızın yerine getirilmesi için size destek olmak için ofisimize bekliyoruz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Arayın