BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNAT ŞARTLARI

23.05.2020
489
BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNAT ŞARTLARI

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Şartları

Maddi Tazminata hükmedilebilmesi için Boşanma Kararının varlığı Şartı

Maddi tazminata hükmedebilmek için haksız fiil sorumluluğunda olduğu gibi bazı maddi olguların varlığı aranır. Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya az kusurlu olan taraf, kusurlu olan taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Daha evvel boşanma davası görülmüş veya boşanma davası açmış ve davası görülmekte olan eşin diğer eşten maddi tazminat isteyebilmesi, birtakım şartların varlığı halinde söz konusu olabilmektedir.

Maddi tazminat şartlarının bir kısmı maddi, bir kısmı biçimseldir. Maddi tazminatın maddi koşulları; Boşanma kararı, tazminat isteyen tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması, tazminat istenen tarafın kusurlu olması, zarar, nedensellik bağı ve hukuka aykırılık; Maddi tazminatın biçimsel koşulları ise; talep, süre ve evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boşanma Kararı

TMK.m. 174 f. 1 hükmüne göre maddi tazminata hükmedilebilmesi için Mahkeme Hakimi tarafından boşanmaya karar verilmiş olması gerekmektedir. Boşanma; geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin eşlerin sağlığında kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Maddi tazminat, boşanmaya dayalı bir hak olduğu için, bu talebin kabul edilmesi için boşanma kararına ihtiyaç vardır. Şayet boşanma davası reddedilmişse maddi tazminat verilmez. Yasada “boşanma yüzünden” denilmek suretiyle bu koşul açıkça vurgulanmıştır. Nitekim, Yargıtay uygulamaları da bu yönde olup, Yargıtay bir kararında, boşanma kararı verilmediği gerekçesiyle, maddi tazminat talepli davanın kabulüne karar veren Yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.

Mahkeme bazı durumlarda tarafların boşanması yerine ayrılığına da hükmedebilmektedir. Bu durum TMK.m. 170. hükmünde düzenlenmiştir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilmez. Bununla birlikte, dava boşanmaya ilişkinse, ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu durumlarda Mahkemece boşanmaya değil, ayrılığa karar verilebilir. Bu durumda, ancak ayrılık süresi dolduktan sonra, ayrılık kararına dayanılarak açılacak boşanma davası sonucunda boşanmaya karar verilebilir.30 Şayet Mahkemece boşanma değil de, ayrılığa hükmedildiği takdirde, evlilik bağı devam ettiği için eşlerin evlilikten doğan hak ve yükümlülükleri de sona ermeyecek olup, bu durumda maddi tazminata da hükmedilmesi mümkün olmayacaktır. Maddi tazminattan söz edilebilmek için boşanma davasının kabul edilmesi gerekmektedir.

Boşanmaya karar verilmesi halinde maddi tazminat isteği var olması koşuluyla, Mahkeme tarafından istek hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekmektedir. Hüküm tarafların tüm taleplerini kapsar nitelikte olmalıdır.Talep ile ilgili detayları aşağıda talep şartı başlığında ayrıca detaylı olarak inceleyeceğiz.

Maddi tazminat talep edilebilmesine ilişkin ilk şart boşanmaya hükmedilmesi olmakla birlikte, tazminat isteminin mutlaka boşanma davasında ileri sürülmüş olması zaruri değildir. Boşanmaya hükmedilmesinden sonra da, tazminatın bağımsız bir dava ile istenmesi mümkündür.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Arayın