Boşanma  Davalarında Boşanma Avukatı Önemi

Boşanma  Davalarında Boşanma Avukatı Önemi

Boşanma  Davalarında Boşanma Avukatı Önemi- Boşanma Avukatı

Son dönemlerde boşanma davalarında çeşitli sebeplerden ötürü, oldukça büyük artış gözlemlenmektedir. Ortak hayatın bir arada sürdürülemeyeceğinden bahisle, Aile birliğine son verilmesi tarafların boşanması ile gerçekleşir. Boşanma davaları iki şekilde gerçekleşmektedir. Taraflar Anlaşabilir ya da anlaşamadıkları hususları çekişme yoluyla çekişmeli boşanma davası açabilirler. Boşanma davaları Aile mahkemelerinde açılır.  Aile mahkemelerinin bulunmadığı daha küçük şehirlerde davalar, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Dava tarafların, son altı ay birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde ya da taraflardan birinin ikamet ettiği yer mahkemesinde açılabilir.

Taraflar boşanma ve sonuçları konusunda anlaşabilmektedirler bu durumda ise dava “anlaşmalı” şekilde tek celsede gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davalarında alanında uzman bir Boşanma Avukatı ile görüşülmesi, taleplerin net olarak ifade edilmesi, Boşanma Avukatı tarafından hazırlanacak  anlaşma detayları tarafların hak ve menfaatleri açısından çok büyük önem taşır. Her iki tarafın talepleri irade beyanları doğrultusunda, bir dilekçeyle beraber protokole bağlanır ve mahkemeye sunulur. Mahkeme Hakimi tek celsede tarafların anlaşmaya vardıkları hususları taraflara sorar ve bu konuda tarafların iradelerini teyit eder.

Anlaşmalı olarak boşanmak için, tarafların anlaşmış olması ve “en az bir yıl” süren bir evliliğin olması ve Evlilik Birliği’nin temelinden sarsılması şartlarının varlığı gerekmektedir.  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması; Ortak yaşamın, taraflardan biri veya ikisi için, birlikte çekilmez hale gelmesi manasına gelir.  Boşanmanın sonucuna ilişkin tüm hususların alanında uzman bir boşanma avukatı  ile görüşülmesi neticesinde, bir boşanma protokolünün düzenlenilmesi ve tarafların bu protokolde mutabık kalması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açılırken dava dosyası içerisinde ya da dava karara bağlanacağı süreçte mahkeme huzuruna çıkmadan evvel; her iki tarafın imzaladığı Anlaşmalı boşanma protokolünün sunulması ve bu protokolün taraflarca tastik edilmesi gereklidir.

Boşanma davalarında Mahkeme hakiminin, iki tarafı da duruşmada boşanma ve sonuçları konusunda dinlemesi gerekmektedir. Bu durumda taraflar, konusunda uzman bir boşanma Avukatı ile beraber yada kendileri tek başlarına mahkemeye gitmelidir. Ancak çekişmeli bir boşanma davası söz konusu ise bu durumda tarafların mahkemeye bizzat gitmek yerine kendilerini bir boşanma Avukatı ile temsil etmeleri de mümkündür. Taraflardan biri boşanmanın gerçekleşmesinde kararsız veya taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte boşanmanın feri sonuçları olan tazminat, nafaka, velayet ve mal paylaşımına ilişkin konularda herhangi bir anlaşma sağlayamadılar ise taraflar arasında çekişmeli boşanma davası görülecektir. Çekişmeli boşanma davası, Türk Medeni Kanunu Madde 166/3 de düzenlenen, taraflar arasında boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşma sağlanamamış boşanma davalarıdır. Çekişmeli boşanma davası açabilmek için, belli bir süre evli kalma şartı yoktur. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen bir tarafın mutlaka alanında uzman bir boşanma Avukatı tarafından destek alması gerekmektedir. Aksi halde ciddi hak ve menfaat kayıpları yaşanabilmektedir. Boşanma davası sürecinde taraflar arasında yaşanan çatışmaları en aza indirgemek ve makul sürede boşanma konusunda taraflar arasında iletişim kurulması açısından Boşanma Avukatı rolü ciddi önem arz eder.  Ayrıca hak kaybı yaşanmaması açısından mahkemeye sunulacak beyan, itiraz, cevap dilekçeleri ve hukuki işlemler “süresinde” mahkemeye sunulmalıdır. Hukukçu olmayan bir kişinin bu süreci yönetmesi çok zordur. Boşanma davalarında elde edilmek istenen menfaatler çerçevesinde, zaman kaybetmeden, süresinde hareket etmek esastır. Boşanma davası alanında uzmanlaşmış bir boşanma Avukatı tarafından takip edilmelidir. Boşanma dışında, müşterek çocukların velayeti, çocuklar için iştirak nafakası, eş için yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı.. gibi hukuksal sonuçlar bakımından tarafların menfaatlerinin korunmasının tek ve en etkili yolu alanında profesyonel bir Boşanma Avukatı ile yol almaktır. Bu doğrultuda bizlerden Boşanmaya ilişkin her konuda hukuki danışmanlık ve yardım alabilirsiniz.

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

WhatsApp chat