Başakşehir Trafik Kazası Avukatı

Anasayfa » Başakşehir Trafik Kazası Avukatı

BAŞAKŞEHİR TRAFİK KAZASI AVUKATI

 Trafik kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası

En az bir motorlu aracın katıldığı bir trafik kazası sonucunda; yaralanma, ölüm.. gibi bedensel zararlar ile 3. Şahıslara ait ev, araç, arazi, gibi varlıklarda oluşan zararların giderilmesi maksadıyla zarara uğrayan kişiler tarafından, trafik kazasında sorumluluğu olanlara açılan bedensel ve malvarlığı zararlarını gidermeye yönelik davalardır.

İş bu davaların hukuki dayanağı, haksız fiil sorumluluğu doğurmasıdır.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı Süreleri

Trafik kazasının meydana geldiği gün, dava zaman aşımı süresi başlamaktadır. Trafik kazalarında haksız fiillere uygulanan iki zaman aşımı süresinden hangisi davacının lehine ise, o zaman aşımı süresi esas alınacaktır.

Trafik kazaları nedeniyle tazminat davası açmak için zaman aşımı süreleri

Tazminat Davası Esas Zaman aşımı Süresi: Trafik kazası nedeniyle zarar gören kişi, faili ve zararı öğrendiği süreçten itibaren 2 yıl içinde davasını açmalıdır. Zarara uğrayanın her halukarda 10 yıllık zaman aşımı süresi söz konusudur (KTK md.109).

Ceza Davası Zamanaşımı Süresi: Kaza sebebiyle bir suç işlenmişse ceza zaman aşımı süreleri uygulanır (KTK 109/2). Trafik kazalarında yaralanma varsa taksirle yaralama, şayet kaza ölümle sonuçlandıysa taksirle öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Kaza sonucu ölüm ya da yaralama varsa, kanunda o suç için öngörülen dava zaman aşımı süresi ne ise, maddi ve manevi tazminat davası açma süresi de o olacaktır. Şayet ceza davası devam ediyorsa, ceza hukukundaki “uzamış dava zaman aşımı” devreye girmişse, ceza davası devam ettiği müddetçe trafik kazası nedeniyle tazminat davası açılabilir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Davacı ve Davalılar

Trafik kazasında yaralanma oluştuysa yaralanan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Yaralanan şahıs için maluliyet oluşması durumunda, iş hayatı boyunca uğrayacağı işgücü kaybı sebebiyle maddi tazminat talep edebilecektir. Ayrıca yaralanan şahıs, yaşanan trafik kaza sonucu yaşadığı acı ve üzüntü sebebiyle manevi tazminat talep edebilir.

Kaza sonucu, ağır yaralanma yani bir uzuv kaybı oluşması ya da uzvun hayati fonksiyonlarını yerine getirememesi halinde, yaralanan şahsın yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı) “manevi tazminat davası” açabilirler (BK md.56).

Ölümlü trafik kazalarında, ölen kişiden yaşarken destek alan kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu kişilerin ölenin desteğinden yararlandıklarını ispat etmelerine gerek yoktur. Ölen kişinin amcası, nişanlısı.. vb gibi yakınının kaza nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmesi ölen kişiden yaşarken destek aldığı hususunun ispatına bağlıdır.

Trafik kazası hukuki niteliği itibariyle haksız fiil niteliğindedir, fakat trafik kazalarında haksız fiili işleyen kişiden ayrı başka diğer tazminat sorumluları da mevcuttur. Trafik kazası sonucu yaralama, ölüm ya da malvarlığı zararı oluşması durumunda aracın sürücüsüne (BK md.49), Aracın Sahibine (KTK md.3) (2918 sayılı KTK md.85/1), Aracın İşleteni’ne ve Sigorta Şirketi’ne karşı tazminat davası açılabilecektir.

Trafik kazası sebebi ile maddi-manevi tazminat- destekten yoksun kalma tazminatı davası açmaya karar verirseniz, başvuru ve davalardan evvel mutlaka alanında uzman trafik kazası avukatına danışmalı ve mutlaka bir Trafik kazası Avukatı ile çalışmalısınız. Trafik kazası geçiren biri ya da yakını olmanız halinde alanında menfaatlerinizi en üst düzeyde sağlamak üzere Başakşehir trafik kazası avukatı – Başakşehir kaza Avukatı olarak alanında uzman ekibimizle size destek olmaya hazırız. Başakşehir Trafik kazası Avukatı olarak sizleri profesyonel hukuk desteğimiz için sizleri Hukuk Büromuza bekliyoruz. Hukuk Büromuzu arayabilir ve görüşmek için tarafımızdan randevu alabilirsiniz.

 

 

Detaylı Bilgi İçin Arayın